Dear Mr. XYZ

We have received your request for termination of your T-Mobile subscription received. We confirm that your T-Mobile contract with the mobile telofoonnumer 06xxxx we stop put on 10 October 2011.

Cancel your subscription has an impact on bills around the termination of your subscription. Note: T-Mobile brings your fixed monthly fees in advance will be. This may prevent you pay for a period after the date of your contract. The overpayments are automatically credited monthly cost and deducted from your final invoice.

The appendix provides more information about the last two bills from T-Mobile you will receive.

We wish to thank you for the time you customer of T-Mobile have been. If in future you wish to reinstate the services of T-Mobile, we are of course happy to oblige again.

We vertwrouwen sure you sufficiently to have Customer Service on telephone number 0624001200, or visit our website: http://www.t-mobile.nl

Sincerely,

Alexander Hamel
Director T-Mobile Customer Service

***
Original Version (Dutch)

Geachte heer XYZ

wij hebben uw verzoek voor de beeindiging van uw T-Mobile abonnement ontvangen. Hierbij bevestingen wij dat uw T-Mobile contract met het mobiele telofoonnumer 06xxxx door ons stopgezet op 10 October 2011.

De opzegging van uw abonnement heeft impact op de facturen rondom de beeindiging van uw abonnement. Let op: T-Mobile brengt uw vaste maandkosten vooruit in rekening. Hierdoor kan het voorkomen dat u betaal voor een periode na de einddatum van uw contract. De te veel betaalde maandkosten worden automatisch gecrediteerd en verrekend met uw eindfactuur.

In de bijlage vindt u meer uitleg over de laatste twee facturen die u van T-Mobile zult ontvangen.

Graag bedanken wij u voor de tijd dat u klant van T-Mobile bent geweest. Als u in de toekomst opniew gebruik wilt maken van de diensten van T-Mobile, zijn wij u uiteraard opnieuw graag van dienst.

Wij vertwrouwen erop u hiermee voldoende te hebben Klantenservice op telefoonnummer 0624001200, of kijk op onze website: http://www.t-mobile.nl

Met vriendelijke groeten,

Alexander Hamel
Directeur T-Mobile Klantenservice