February 2011


GBP 4.49…. Lumayan murah jg

A new journey begin….. God, lead my way

Dianter Ronald Halim, Ramanda and Kukuh

Di deket kantor delftse post.

1. Point of termination
At this point you have T-Mobile indicated that you wish to terminate your contract. T-Mobile has a notice period of a month.

2. Invoice for the termination of your contract
This invoice, you pay fixed monthly fees for a full month period (from 2 to 4). Our billing system is not whether there will be planned in a contract termination. However, time is your contract ends this billing period stopzeget (3)

3. Time of contract termination
At this time, your contract is actually terminated.

4. Final settlement
Already paid fixed monthly charges for the period from the contraactbeeindiging (from 3 to 4) will be credited. This credit is reflected on your bill news (4). In addition, you pay this final bill any ownership over the period until the contract termination (from 2 to 3)

Said credit and any usage are offset against each other. If this results in an amount to your advantage, you get the maximum amount within one month of us returned.

Note: If your contract get terminated around the date that your bill is drawn, it may be that after the termination of your contract, still billed a fixed monthly cost for a whole new Mon In that case you will receive one month course, after a final bill, which the excessive fees charged are credited.

monthly costs
running
return monthly costs
termination bill
time of contract termination
final

***
Versi Original (Dutch)

1. Moment van opzegging
Op dit moment heb je bij T-Mobile aangegeven dat je je contract wilt beeindigen. T-Mobile hanteert een opzegtermijn van een maand.

2. Factuur voor de beeindiging van je contract
Op deze factuur betaal je vaste maandkosten voor de periode van een volledige maand (van 2 tot 4). Ons factuursystem ziet namelijk niet of er mogelijk een contractbeeindiging in gepland. Je contract wordt echter wel tijdends deze factuurperiode stopzeget (3)

3. Moment van contract beeindiging
Op dit moment wordt je contract daadwerkelijk beeindigd.

4. Eindafrekening
De al betaalde vaste maandkosten voor de periode vanaf de contraactbeeindiging (van 3 tot 4) worden gecrediteerd. Deze creditering zie je terug op je niewe factuur (4). Daarnaast betaal je op deze eindfactuur eventuele gebruikskosten over de periode tot de contractbeeindiging (van 2 tot 3)

De genoemde creditering en de eventuele gebruikskosten worden met elkaar verrekend. Als dit resulteert in een bedrag in je voordeel, krijg je dit bedrag binnen maximaal een maand van ons teruggestort.

Let op: Als je contract word beeindigd omstreeks de datum dat je factuur wordt opgemaakt, kan het zijn dat je na de beeindiging van je contract alsnog een factuur ontvangt met vaste maandkosten voor een gehele nieuwe maand. Ook in dat geval ontvang je na een maand uiteraard nog een eindfactuur, waarop de te veel gefactureerde kosten worden gecrediteerd.

maandkosten
gebruikskosten
teruggave maandkosten
factuur voor beeindiging
moment van contractbeeindiging
eindafrekening

Dear Mr. XYZ

We have received your request for termination of your T-Mobile subscription received. We confirm that your T-Mobile contract with the mobile telofoonnumer 06xxxx we stop put on 10 October 2011.

Cancel your subscription has an impact on bills around the termination of your subscription. Note: T-Mobile brings your fixed monthly fees in advance will be. This may prevent you pay for a period after the date of your contract. The overpayments are automatically credited monthly cost and deducted from your final invoice.

The appendix provides more information about the last two bills from T-Mobile you will receive.

We wish to thank you for the time you customer of T-Mobile have been. If in future you wish to reinstate the services of T-Mobile, we are of course happy to oblige again.

We vertwrouwen sure you sufficiently to have Customer Service on telephone number 0624001200, or visit our website: http://www.t-mobile.nl

Sincerely,

Alexander Hamel
Director T-Mobile Customer Service

***
Original Version (Dutch)

Geachte heer XYZ

wij hebben uw verzoek voor de beeindiging van uw T-Mobile abonnement ontvangen. Hierbij bevestingen wij dat uw T-Mobile contract met het mobiele telofoonnumer 06xxxx door ons stopgezet op 10 October 2011.

De opzegging van uw abonnement heeft impact op de facturen rondom de beeindiging van uw abonnement. Let op: T-Mobile brengt uw vaste maandkosten vooruit in rekening. Hierdoor kan het voorkomen dat u betaal voor een periode na de einddatum van uw contract. De te veel betaalde maandkosten worden automatisch gecrediteerd en verrekend met uw eindfactuur.

In de bijlage vindt u meer uitleg over de laatste twee facturen die u van T-Mobile zult ontvangen.

Graag bedanken wij u voor de tijd dat u klant van T-Mobile bent geweest. Als u in de toekomst opniew gebruik wilt maken van de diensten van T-Mobile, zijn wij u uiteraard opnieuw graag van dienst.

Wij vertwrouwen erop u hiermee voldoende te hebben Klantenservice op telefoonnummer 0624001200, of kijk op onze website: http://www.t-mobile.nl

Met vriendelijke groeten,

Alexander Hamel
Directeur T-Mobile Klantenservice

TV 21″ dan scanner/printer udah dihibahkan ke Halim,
TV yg lain udah ke dihibahin ke Tyas;
lalu monitor komputer, buku2, alat2 tulis, printilan kecil dihibahkan ke siapa ya? :D…..
sepeda udah di-take Novi,
kamar kayanya diambil Kukuh…..

I need more time…….

Balpol 20.00