Date: 20 September 2010 (diterimanya tgl 23 September 2010)
Component: IND Hague
Subject: Invitation to retrieve verblifdocument

Dear Sir / Madam
Here we will inform you that your residence permit is received.

Where can you pick up your residence permit?
This document can pick up until September 27, 2010: The IND office, located in the Immigration Office at the Stadhoudersplantsoen 1924 in The Hague.
We are open from Monday till Friday from 08.30 to 15.30 hours.

Please Note:
From Monday, September 27, 2010, the IND office in The Hague are closed due to a renovation. You can then collect your residence permit at the IND desk in Rijswijk, Sir Winston Churchill 293, Rijswijk
We defined open from Monday till Friday from 09.00 to 16.00 hours.

To whom is the residence permit issued?
This document should be personally Halem. for minors, Dewet vertegewoordiger service to come along.

What papers should you bring?
– This letter
– Your valid passport
– Your old residence document or record that you get the police are reported missing (if applicable).

Finally
You have up to two months after the date of this letter to your residence permit to collect.

Sincerely,
named head of the Immigration and Naturalisation Service (IND)
behalf.

Versi Belanda;

Datum: 20 September 2010
Onderdeel: IND-loket Den Haag
Onderwerp: Uitnodiging ophalen verblifdocument

Geachte heer/mevrouw
Hierbij berichten wij u dat uw verblijfdocument is binnengekomen.

Waar kunt u uw verblijfdocument komen ophalen?
U kunt dit document tot 27 september 2010 ophalen bij: Het IND-loket, gevestigd in het Immigratiekantoor aan het Stadhoudersplantsoen 24 te Den Haag.
Wij zijn open van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 15.30 uur.

Let Op:
Vanaf maandag 27 September 2010 zal het IND-loket in Den Haag gesloten zijn ivm een verbouwing. U kunt uw verblijfdocument dan ophalen bij het IND-loket in Rijswijk, Sir Winston Churchillaan 293, te Rijswijk
Wij zin open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Aan wie wordt het verblijfdocument afgegeven?
U dient dit document persoonlijk op te halem. voor minderjaringen geldt dat dewettelijke vertegewoordiger dienst mee te komen.

Welke papieren moet u meenemen?
– deze brief
– uw geldig passport
– uw oudeverblijfdocument of proces-verbaal dat u van de politie krijgt na aangifte van vermissing (indien van toepassing).

Tot slot
U heeft maximaal twee maanden na dagtekening van deze brief om uw verblijfdocument af te halen.

Hoogachtend,
heet hoofd van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND)
namens deze.

Advertisements