Dapet surat hari ini (8 September 2010) dari IND

Versi inggris

Dear Sir / Madam

I hereby acknowledge receipt of your application for residence permit for some time. The decision period for this application is started on 02/09/2010.

When you hear of us?
The statutory deadline for applications is six maanded, but I strive to make a decision on 21.10.2010. As for taking the decision more data are needed, you receive about this message.

Have questions?
If you have questions, please call our helpline: 0900-1234561 (EUR 0.10 per minute). Wines are available Monday through Friday between 9:00 and 17:00. More information is available on the Internet: www.ind.nl. Would you write a letter, please use the mailing address on top of this letter. Should always include file.

Important notice:
Expected to occur January 1, 2011 a new law into effect, the Modern Law Migratiebeledi. This law amends rights and obligations. This applies to those who come late to the Netherlands, and someone who comes to the Netherlands if the application was filed on or after July 1, 2010. This law may affect you. It is important that you are aware of the changes in 2011. For more information, please opt terech www.IND.nl or call 0900-1234561 (EUR 0.10 pm). On www.ind.nl you always have the latest and complete information.

Versi aslinya

Geachte heer/mevrouw

Hierbij bevestig ik u de onvangst van de aanvraag om de verblijfvergunning regulier voor bepaalde tijd. De beslistermijn voor deze aanvraag is begonnen op 02-09-2010.

Wanneer hoort u van ons?
De wettelijke termijn voor de aanvraag bedraagt zes maanded, maar ik streef ernaar om voor 21-10-2010 een beslissing te nemen. Als voor het nemen van de beslissing meer gegevens nodig zijn, ontvangst u daarover bericht.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft, kunt u bellen met onze infolijn: 0900-1234561 (EUR 0.10 per minuut). Wijn zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17.00 uur. Meer informatie vindt u op internet: www.ind.nl. Wilt u een brief schrijven, gebruik dan het postadres bovenaan deze brief. Vermeld daarbij altijd het dossiernummer.

Belangrijke mededeling:
Naar verwachting treedt op 1 Januari 2011 een nieuwe wet in werking, de Wet Modern Migratiebeledi. Deze wet wijzigt rechten en plichten. Dit geldt voor degene die iemand naar Nederland laat komen en degene die naar Nederland komt als de aanvraag is ingediend op of na 1 Juli 2010. Deze wet kan voor u gevolgen hebben. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de veranderingen in 2011. Voor meer informatie hierover kunt u terech opt www.IND.nl of u belt met 0900-1234561 (EUR 0.10 p.m.). Op www.ind.nl kunt u altijd de meest recente en volledige informatie vinden.

Advertisements