Tue, Jun 08, 2010 — tud-org-tbm-students-snaps: FSR verkiezingsuitslag / Student Council Election results
Definitieve uitslag FSR verkiezingen/definitive election results Student Council
Bij de uitslagbepaling op 28 mei 2010 van de verkiezingen voor Facultaire Studentenraad TBM, gehouden op 26 en 27 mei 2010, heeft de Facultaire Verkiezingscommissie de navolgende kandidaten gekozen verklaard:

According to the election results of May 28th 2010 following the elections for the Student Council TPM held on May 26th and 27th 2010, the Election Committee hereby declares that the following candidates have been elected:

1. Simone van Tongeren

2. Pieter Oskam

3. Alex Sanchez

4. Joost Zielhorst

5. Jasper Bauwens

6. Jakar Westerbeek

7. Lilian Lehmann

Eventuele bezwaarschriften m.b.t. de geldigheid van deze uitslag moeten uiterlijk 11 juni 2010 schriftelijk worden ingediend bij de verkiezingscommissie voor de FSR, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft, kamer b2.030. Indien er geen bezwaarschriften zijn ingediend, zal de uitslag op 12 juni 2010 onaantastbaar zijn. De gekozen studenten zullen na 12 juni 2010 een brief krijgen om aan te geven of zij hun verkiezing aanvaarden.

Possible formal objections pertaining to the validity of the above results must be submitted, in writing, to the election committee before June 11th 2010 to: the Student Council Election Committee, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft, room b2.030. If no formal objections are received then the results will be made irreversible on June 12th 2010. After June 12th 2010 the elected students will be requested, by letter, to confirm their acceptance.

Advertisements