From: GGD Zuid-Holland West via O&S TU Delft <bof@ggdzhw.nl>
To: RAI
Sent: Monday, May 10, 2010 16:43:02
Subject: Vaccinatie tegen Bofvirus / Vaccination against infectious disease mumps

*For English please scroll down*

Aan alle studenten van de TU Delft

Sinds begin december 2009 is er een uitbraak gaande van bof onder studenten van de Technische Universiteit in Delft. De bof is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het bofvirus kan worden overgedragen door hoesten, niezen en via speeksel.

Het bofvaccin maakt deel uit van de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond. Kinderen met het geboortejaar 1978 tot en met 1982 hebben eenmaal de vaccinatie aangeboden gekregen. Kinderen geboren vanaf 1983 hebben tweemaal de vaccinatie aangeboden gekregen (op de leeftijd 14 maanden en 9 jaar). Personen die voor 1978 geboren zijn, hebben meestal de bof doorgemaakt.

De GGD vindt het belangrijk dat mensen beschermd zijn tegen de bof, mazelen en rodehond. Daarom roept de GGD studenten op die niet of maar één keer gevaccineerd zijn zich te laten inenten met het BMR vaccin.
De kosten voor de vaccinatie bedragen 10 euro.

Studenten die voor 1978 zijn geboren komen niet in aanmerking omdat zij meestal in hun jeugd al bof hebben doorgemaakt en hierdoor voldoende beschermd zijn.

Wanneer u voor de vaccinatie in aanmerking wilt komen, kunt u dat ons laten weten door een e-mail te sturen naar bof met de volgende gegevens:
– naam
– adres en woonplaats
– geboortedatum en geboorteplaats
– waarom u denkt niet te zijn gevaccineerd
– telefoonnummer waar u bereikbaar bent

U kunt voor de vaccinatie terecht op

Donderdag 27 mei 2010
van 14:00 tot 16:00 uur
GGD Zuid-Holland West
Van Bleyswijckstraat 93
2613 RR Delft

Indien mogelijk graag uw vaccinatieboekje meebrengen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de GGD Zuid-Holland West, afdeling infectieziektebestrijding: 079 – 3 435 430.

Met vriendelijke groet,

Afdeling infectieziektebestrijding,
GGD Zuid-Holland West

Advertisements